Aktuality

História GEROT LANNACH vo svete

G. L. Pharma GmbH (Rakúsko)

1947    založená spoločnosť Lannacher Heilmittel profesorom Dr. Dr. Konradem Zirmem, Dr. Eduardem Zirmem a Josef Loewem,  s cieľom  vývoja vitamínových preparátov a liekov proti bolesti.

1948    založená spoločnosť Gerot Pharmazeutika chemiky Dr. Gergelym a Dr. Ottou

1952     DI Leopold Bartenstein sa stáva hlavným akcionárom spoločnosti  Lannacher H.

1966    DI Leopold a Hannelore Bartenstein odkupujú zostavajúci podiel Lannacher H.

1980-95    Dr. Martin Bartenstein sa stáva obchodným riaditeľom Lannacher H.

1992    zlúčenie spoločnosti  Gerot Pharmazeutika a  Donauchemie

1997    Lannacher H. kupuje akcie spoločnosti  Gerot Pharmazeutika

1998    posilnenie obchodných aktivít prostredníctvom licenčných partnerov v Európe a strednej Ázie

2003 – 2009    založená G. L. Pharma, dcérska spoločnosť firiem Lannacher a Gerot, prebiehajúca výstavba nového výrobného centra a logistiky v Lannachu (investície viac ako 60 miliónov Eur)

2007    predstavená  G. L. Pharma – Generikalinie

2009    GEROT LANNACH preberá zodpovednosť za predaj liekov spoločnosti  Gerot Pharmazeutika a Lannacher Heilmittel a začleňuje ich do obchodnej skupiny G.L. Pharma
História GEROT LANNACH vo svete
História v SR