Aktuality

Upozornenie pre vstup do sekcie pre odbornú verejnosť

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla "Pokračovať" potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky:

Prístup k informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis
Informácie uvedené v tejto časti databázy GL Pharmy Slovakia s.r.o.  sú určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom do tejto časti databázy používateľ databázy GL Pharma Slovakia s.r.o. potvrdzuje, že je osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Používateľ databázy GL Pharma Slovakia s.r.o. pri potvrdení svojej odbornosti v zmysle vyššie uvedenej právnej normy prehlasuje, že patrí do kategórie osôb oprávnených predpisovať lieky alebo do kategórie osôb oprávnených vydávať lieky so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré z tejto charakteristiky vyplýva. Vzhľadom na fakt, že databáza GL Pharma Slovakia s.r.o. má výhradne informatívny charakter a neslúži na priamy predaj a propagáciu produktov s cieľom uplatniť ich na trhu (podľa § 8 ods. 3 Zákona NR SR č.147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov).