Aktuality

Nová administratívna budova v Lannachu

Začiatkom roka 2014 bola dokončená a daná do prevádzky úplne nová administratívna budova v Lannachu. Moderná budova spája všetky oddelenia pod jednu strechu, ako vedenie spoločnosti, obchodné oddelenie, registračné oddelenie a finančné oddelenie. To umožňuje efektívnejšie riadenie procesov a ich aplikáciu v dosiahnutí výborných výsledok v čo najkratšom čase.
Späť na zoznam